Blogi

 • Otsime väikeettevõtjaid arenguprogrammi!

  25.08.2014

  Osalege EASi Väikeettevõtja arenguprogrammis, et tõsta oma ettevõtte kasvupotentsiaali! Kandideerige kuni 22. septembrini programmi kodulehel www.invicta.ee/arenguprogramm.

 • EAS alustava ettevõtja baaskoolitused jätkuvad ka sügisel!

  24.08.2014

  2014.aastal viib BDA Consulting läbi EAS alustava ettevõtja baaskoolitusi. Koolitused algasid kevadel ja nüüd, sügisel, koolitame 23 gruppi üle Eesti. Kokku koolitame 29 koolitusgruppi kõikides maakondades ning räägime ligi 600-le uuele ettevõtjale põhjalikult ettevõtlusega alustamisest. 

 • Gruusia vol 2: läheme uuele suuremale ringile

  23.08.2014

  Kui teil on vaja parajat egolaksu, siis minge tehke midagi Gruusias. Eestlased ja Eesti on Gruusias väga aus sees ning meile vaadatakse sõna otseses mõttes alt üles ja suu sisse.

 • BDA disainis nõustamisteenuseid välisriikidest Eestisse saabujatele

  25.07.2014

  Töötasime koostöös erinevate ministeeriumide ja asutustega välja teenusmudeli integratsioonialase püsiva nõustamisteenuse osutamiseks uussisserändajajatele ja Eestis elavatele määratlemata kodakondsusega isikutele. 

 • Avatud on vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor

  20.06.2014

  Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK) annab teada, et avatud on vabaühenduste sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoor. Toetusi saab taodelda kuni 9. septembrini 2014. Taotlusvooru raames toetatakse vabaühenduste projekte, mille eesmärgiks on käivitatud uus või laiendatud tegutsev sotsiaalne ettevõte. Toetust saab küsida nii uute ideede rakendamiseks kui juba toimivate teenuste edasiarendusteks või tootmisvõimekuse tõstmiseks, samuti laienemiseks nii geograafiliselt kui sihtrühmaliselt. […]

 • BDA koolitab alustavaid ettevõtjaid üle Eesti

  19.06.2014

  Mais käivitus EAS Alustava ettevõtja baaskoolitus, mille käigus on BDA-l ambitsioonikas plaan EASi, maakondlike arenduskeskuste ja koolitajate kaasabil anda aasta lõpuks ettevõtluse alased baasteadmised kuni 500 Eestimaa inimesele. EAS Alustava ettevõtja baaskoolitus koosneb seitsmest koolituspäevast ja on suunatud kõigile neile, kes soovivad ettevõtlusega alustamiseks saada vajalikke baasteadmisi. Kokku pandud koolitusprogramm on läbivalt praktilise suunitlusega ja […]

 • Kõrvemaa turismiettevõtjate turismikool päädis Anija valla turismiarengukava valmimisega

  19.06.2014

  Anija valla  ja Kõrvemaa matka- ja suusakeskuse eestvedamisel  ning BDA kaasabil käivitus sel kevadel  Kõrvemaa turismiettevõtjate turismikool. Osalejad said koolitust nii võrgustiku ja koostöö, tootearenduse, turunduse kui teenuse disaini valdkondades. Üheskoos arutleti piirkonna väärtuspakkumise, sihtgruppide, ühisturunduse ja vajalike arendustegevuste üle. Kui veel paari aasta eest võis kohalike turismitegijate suust kuulda arvamusi, et „ meie siin […]

 • BDA koolitas giide Võrumaal ja Virumaal ning pärandi põhise turismitoote arendajaid

  19.06.2014

  Koolilõpupidude aegu jõudsid lõpule ka BDA poolt läbi viidud giidide koolitused. Võrumaal pea Läti piiri ääres asuva Rogosi mõisa  arendustegevuste raames said koolitust noorgiidid, kes juba ka mõisapäevade raames kogenud giidide kõrval ametiristsed said. Pikema koolitusprogrammi viis BDA nii eesti kui vene keeles läbi giididele Narvas, kes  juba tegutsevad või asuvad giididena tööle Narva piirkonnas […]

 • Mis juhtub, kui teie projekti juhib BDA

  19.06.2014

  Igal projektidega tegeleval ettevõttel ja projektijuhil on oma käekiri. Meie tagame parima tulemuse tehes seda nii: 1)      Alustame alati lõpptulemust silmas pidades Projekti tuleb alustada õige jalaga ning selge sihiga. Projekti esimese tegevusena vaatame koos teiega üle, kas kõik osapooled on tööde sisust, mahtudest ja oodatavast tulemusest  ühtmoodi aru saanud, sh lepime kokku olulisemad vahe-etapid […]

 • Loode-Eestisse lohet lennutama – valmis kohaturundusstrateegia, tegevuskava ja piirkonna väärtuseid kandev visuaal

  19.06.2014

  Lääne-Harjumaa Koostöökogu võttis BDA Consulting OÜ appi, et läbi mõelda piirkonna kohaturunduse strateegia, välja töötada tegevuskava ja visuaalne identiteet. Nüüd on  mõtted ja ideed setitatud, läbi arutatud ja kirjagi pandud ning üles joonistatud. Piirkonna inimesed kutsuvad end nutikateks, kes oskavad hinnata paiga väärtuseid ja on veendunud, et paikkond annab elukeskkonnana silmad ette ka Tallinna ümbritsevatele […]sulge