Blogi

 • Eesti parim mobiilirakendus 2016 on Pipedrive

  08.06.2016

  Eile lõuna ajal valis asjatundjate žürii kümne finalisti seast Eesti parimaks mobiilirakenduseks müügijuhtimistarkvara Pipedrive‘i.

 • Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetust ootavad paljud põnevad ja olulised arendused.

  27.05.2016

  PKT meetme 2016. aasta taotlusvoorud on praeguseks ajaks juba olnud või hetkel avatud kõigis maakondades. BDA-l on olnud rõõm osaleda mitmete arendusprojektide kontseptsioonide väljatöötamisel ja taotlusmaterjalide ettevalmistamisel. Jagame mõningaid ägedaid koostöökogemusi ja arendusprojekte siin ja edaspidi ka teiega.

 • 7 päevaga ettevõttele hoog sisse!

  28.04.2016

  BDA Consulting koos partneritega viib ka käesoleval aastal ellu EAS-i Alustava Ettevõtja Baaskoolitust. Koolitus saab teoks koostöös EAS-i ning maakondlike arenduskeskustega ning Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toel.

 • Konkurss „Eesti parim mobiilirakendus 2016“ ootab kandidaate!

  20.04.2016

  Korraldame koostöös Riigi Infosüsteemi Ametiga taaskord konkurssi „Eesti parim mobiilirakendus 2016“. Konkursile ootame kandideerima kõiki ettevõtete, riigiasutuste, vabakonna ja üksikisikute poolt loodud mobiilirakendusi, mis on loodud või oluliselt täiendatud viimase kahe aasta jooksul.

 • Ärimudeli innovatsioon – teekond strateegiast praktiliste väljunditeni

  22.02.2016

  Ärimudeli arendamine algab üldjuhul tänase ärimudeli ning selle tugevuste ja nõrkuste hindamisest, sh võrdlus konkurentidega ning väliskeskkonna mõjude kaardistamine. Ärimudeli arendamine toimub ettevõtte strateegilist visiooni ja suunda silmas pidades. See peab kaasa aitama kokkulepitud suuna saavutamisele. Alles peale selle eeltöö tegemist saab asuda põneva ideede genereerimise juurde, kuna uutele ideedele on vaja luua mõningane raamistik.

 • KÜSK avab taotlusvooru vabaühenduste teenuste osutamise ja toodete pakkumise võimekuse tõstmiseks.

  12.02.2016

  Taotlusvoor on mõeldud vabaühenduste projektidele, mis keskenduvad teenuste osutamise ja/või toodete pakkumise võimekuse tõstmisele, panustades selle kaudu mõne ühiskondliku või kogukondliku probleemi lahendamisse.

 • Arendusosak ja innovatsiooniosak

  09.02.2016

  Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks. EASi arendus- ja innovatsiooniosakut reguleerib sama määrus ja neid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Milliseid nõudeid tuleb järgida mõlema puhul? Milles seisneb aga nende erinevus? 

 • Sotsiaalministeerium alustas tervisekeskuste investeeringutaotluste vastuvõttu

  22.01.2016

  Tervisekeskustesse koonduvad tulevikus maakonna või väiksema piirkonna perearstid ja pakuvad nõutud tasemel arstiabi. Tervisekeskuste loomiseks eraldatakse vahendid ELi fondist kokku 85 191 250 euro ulatuses, et parandada töökeskkonda või luua täiesti uus koht inimeste vastuvõtmiseks. Arstide koostöös ravikvaliteet paraneb, arstid saavad üksteist vajadusel senisest hõlpsamini asendada ning pakkuda koos praegusest laiemal skaalal teenuseid.

 • EAS Ettevõtte arenguprogramm on avatud

  21.01.2016

  EASi veeb üllatab uuenenud vaatepildiga. EASi meetmed ja tegevused, mis suunatud ambitsioonikatele ettevõtetele, on koondunud nüüd ühe katuse alla – selleks on EASi ettevõtte arenguprogramm. Kas see on vaid formaalne muudatus? Selgitame tausta, protsessi ja võimalusi ettevõtetele.

 • KIK avas keskkonnaprogrammi 2016. aasta esimese taotlusvooru

  21.01.2016

  Kuni 17. veebruarini 2016 saab KIKilt taotleda keskkonnaprojektidele toetust. Tegime kokkuvõtte põhilisest infost, mis on abiks edasises infootsingus.sulge