Blogi

KÜSK ootab taotlusi vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

10.12.2013

Taotlusvooru raames toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulist arenguhüpet. Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele).

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetust saab küsida kuni 10 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.), projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2014 – 31. märts 2015.

Toetust saab taotleda näiteks projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksude, projekti elluviimiseks vajalike ning projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste sh konsultatsiooniteenuste kulude, projekti tegevusega seotud ürituste korraldamise kulude, projekti info- ja teavitustegevuste kulude katteks.

Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2014 kell 15.00.

Teave taotlustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info on leitav SIIT

Aitame soovi korral taotluste koostamisel ja arenguhüpet tagavate tegevuste planeerimisel ning elluviimisel.

Lähem info:

Ülle Puustusmaa

ylle@bda.ee

+372 58 040 801

 sulge