Blogi

KIK avas taotlusvooru looduskaitseliste tegevuste rahastamiseks

20.01.2015

Toetatakse projekte, mis parandavad või säilitavad kaitstavate liikide, elupaikade ja parkide seisundit.
Toetust saavad taotleda looduskaitsega tegelevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, omavalitsusliidud ning teadusasutused.

Minimaalne toetussumma projekti kohta on 10 000 eurot ning toetuse maksimaalne osakaal 85% abikõlblikest kuludest. Omafinantseeringut on võimalik taotleda ka kaasfinantseeringuna KIKi keskkonnaprogrammist.

Taotlusi saab esitada alates 26. jaanuarist 2015 ning need tuleb saata digiallkirjastatuna e-postile info@kik.ee. Taotluste vastuvõtmise lõppemisest teavitatakse 2 üleriigilises päevalehes ja KIKi kodulehel.

Taotlejatele toimuvad alates 13.01.15 infopäevad Tallinnas, Haapsalus, Saaremaal ja Tartus. Täpsem info KIKi kodulehel. Kontaktisik on Eerika Purgel, eerika.purgel@kik.ee, 627 4112. 

 Vaata lähemat infot siit:

 http://www.struktuurifondid.ee/avanes-taotlusvoor-looduskaitse-projektidele/

 https://www.riigiteataja.ee/akt/106012015002

 Kui vajad abi taotluse koostamisel või projekti juhtimisel, võta meiega ühendust info@bda.eesulge