Harli Uljas

Partner ja vanemkonsultant
Valdkonnad: äriarendus, regionaalareng
 
harli@bda.ee
+372 51 10 726
Skype: harliu1

Vaata CV'd

 

 

 

 

 

 

 

Olen BDA partner ja vanemkonsultant. Aitan ettevõtetel ja avaliku sektori organisatsioonidel hinnata investeeringute tasuvust, koostada finantsplaane ja –analüüse.

Võtmeoskused

  • tasuvus-analüüside koostamine
  • finantsplaanide, –analüüside ja -mudelite koostamine
  • ärikeskkonna analüüsid, turu-uuringud
  • andmeanalüüs
  • äriplaanide koostamine
  • ettevõtlusprogrammide projektitaotluste koostamine

Kogemus

Minu tööalane taust on mitmekesine. Olen töötanud ajakirjanikuna, avalike suhete juhina ning  ärikonsultandi- ja analüütikuna.

Mul on 8-aastat kogemust tasuvus-analüüside, finantsplaanide ja äriplaanide koostamisel, samuti erinevate uuringute läbiviimisel.

Näiteid minu teostatud töödest

AS Lääne Raudtee tasuvusanalüüsi ja laenutaotluse projekti koostamine Euroopa Investeerimispangale; piirkondade konkurentsivõime meetme projektidele (6) tasuvusanalüüside koostamine; loomeettevõtetele äriplaanide koostamine koos finantsplaaniga (3); esmatasandi tervisekeskuste arengukavade, finantsmudelite ja taotlusvormide koostamine neljas erinevas asukohas; finantsteenuste tegevusloa taotlusega seotud materjalide koostamine; Tervisetehnoloogiate klastri ja Teedeklastri strateegiadokumendi koostamine; eelarvestrateegia koolituste läbiviimine, eelarvestrateegia koostamine omavalitsuseler Rattaringluse äriplaani koostamine Tartu linna põhjal Arengufondile; metroloogia infrastruktuuri, metroloogia mõjude ning mõõteteenuste hetke- ja arendamisvajaduste uuring; Edelaraudtee Infrastruktuuri AS reisijate ooteplatvormide üleviimine euro-kõrgusele tasuvusuuring, Abruka liinilaeva tasuvusanalüüs, AS Eesti Raudtee investeeringu tasuvusanalüüs, Kutseõppeasutuste standardiseeritud ühikuhindade väljatöötamine, Narva raamatukogu rajamise tasuvusuuring, Narva raudtee- ja bussijaama tasuvusanalüüs, Ettevõtluse mõju Helsingi ja Tallinna vahelisele liikumisele, Waterlife turu-uuring, Saaremaa Lihatööstuse ekspordiplaani koostamine, LCDVF äriplaani koostamine, Cristella ekspordiplaani koostamine, Tartu Milli ja Eesti Pagari arendusprojektide koostamine,  Narva Kutsehariduskeskuse rahulolu-uuring, Ida-Viru Kutsehariduskeskuse rahulolu-uuring, Keila linna eelarvestrateegia, Padise valla eelarvestrateegia, Risti valla rahavoogude plaan, Kõue valla KIK projekti tasuvus-teostatavusanalüüs, jne.sulge