Lo Rihvk

Partner ja tegevjuht
Valdkonnad: ettevõtlus, äriarendus, juhtimine, infoühiskond 
lo@bda.ee
+372 51 15 625
skype: lorihvk

Vaata CV'd

 

 

 

 

 

 

 

Olen BDA Consultingu partner ja tegevjuht, samuti projektijuht ja konsultant. Teostan projekte ja nõustan strateegiaprotsesse ettevõtluse, äriarenduse ja infoühiskonna valdkondades.

 Võtmeoskused 

  • ettevõtte/üksuse üldjuhtimine, meeskonna juhtimine
  • ettevõtlusprojektide väljatöötamine, käivitamine ja juhtimine
  • konkursside kontseptsioonide väljatöötamine ja elluviimine
  • rahvusvaheliste projektide juhtimine
  • koolitus- ja arendusprojektide juhtimine
  • arengustrateegiate väljatöötamise nõustamine 

Kogemus

Olen BDA arengusse panustanud juba 2006. aastast. Enne BDA juhi rolli asumist arendasin BDA ettevõtetele ja omavalitsustele suunatud nõustamisteenuseid. Selle käigus omandasin head teadmised ja kogemused strateegilise planeerimise ning Euroopa Liidu projektide ettevalmistamise ja juhtimise valdkonnas. Veelgi varasema kogemuse omandasin Riigikantseleis ametnike koolitus- ja arendustegevuste toetamiseks mõeldud EL struktuuritoetuste meedet välja töötades ning selle rakendamist ette valmistades. Mul on nii avaliku kui ka erasektori kogemus.

Viimased paar aastat olen vedanud mitmeid suuremahulisi projekte nii Eestis kui ka mujal. Need projektid on pakkunud väljakutseid keerukate tegevuste koordineerimisel, võrgustiku arendamisel ja sinna kuuluvate inimeste motiveerimisel, suure organisatsioonide-ülese meeskonna juhtimisel ning pidevalt uute ideede ja lahenduste väljapakkumisel.

Näiteid minu teostatud töödest

EAS Ärimentorprogrammi arendamine ja koordineerimine, tudengite startup-programm Student VC, Eesti-Soome koostööprojekt StartSmart, Eesti-Gruusia koostööprojektid TSU School of Entrepreneurship ja Smart-up Georgia, ettevõtluskonkurss Ajujaht, konkurss Eesti parim e-teenus 2013, konkurss Eesti parim mobiilirakendus 2014 ja 2016, EAS klastrijuhtide koolitusprogramm, Kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise programm, EAS Tootearenduse Meistriklass, IT Akadeemia taustadokument, Tallinna Teaduspark Tehnopol strateegia, Hariduse Infosüsteemide SA strateegia, jne.

 sulge