Marikai Karilaid

Partner ja projektide koordinaator
Valdkonnad: ettevõtlus, äriarendus, lõimumine
 
marikai@bda.ee
+372 56 46 1333
Skype: marikai

Vaata CV'd

 

 

 

 

 

 

 

Olen BDA Consultingu asutaja, partner ja avaliku sektori projektide koordinaator. Vean peamiselt ettevõtluse ja lõimumise valdkonna projekte ning koolitan projektijuhtimise teemadel.

Võtmeoskused

  • suuremahuliste, sh rahvusvaheliste, projektide juhtimine
  • ekspertmeeskondade töö korraldamine ja koordineerimine
  • EL rahastatud projektide aruandluse korraldamine, abikõlblikkuse ekspert
  • projektijuhtimise, sh projektide finantsjuhtimise, koolituste läbiviimine

Kogemus

Olen BDA üks asutajatest ja seega olen meie tööde ja tegemistega seotud olnud algusest peale. Esimestel tegutsemisaastatel tegelesin peamiselt Euroopa Komisjoni jt rahvusvaheliste projektidega. Viimastel aastatel olen tegelenud peamiselt Eestis teostatavate projektidega.

Mul on üle 15-aastane kogemus suurte ja oluliste projektide koordineerimisel nii Eestis kui ka mujal (nt Türgis, Serbias, Rumeenias, Bulgaarias, Venemaal, Soomes, Gruusias jm). Olen juhtinud paljusid suuremahulisi, mitmeid partnereid ja eksperte kaasavaid projekte ja programme.

Näiteid minu teostatud projektidest

Eesti-Soome koostööprojekti StartSmart juhtimine, Mittetulundusühenduste baaskoolituse programmi juhtimine, projekti “Politsei-ja Piirivalveameti Multifunktsionaalse laeva soetamine” abikõlblikkuse ekspert, EAS Alustavate ettevõtete baaskoolituse programmi koordineerimine, Tehnopoli kliendiettevõtete rahvusvahelistumise kiirendamise koolitusprogrammi juhtimine, EAS Ärimudeli praktikumi programmi juhtimine, Häirekeskuse GIS-112 tarkvara arendamise projekti aruandluse korraldamine, Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikompleksi projekti aruandluse korraldamine, Bulgaaria ja Rumeenia EL rahastatud projektide monitooring, projekti „Infoürituste korraldamine kodakondsuse taotlemise võimalustest“ juhtimine, projektide juhtimise ja finantsplaneerimise alased koolitused EL projektide rakendajatele jne.sulge