Ülle Puustusmaa

Partner ja vanemkonsultant
Valdkonnad: turism, regionaalareng, teenusedisain 
ylle@bda.ee
+372 58 040 801
Skype: ulle.puustusmaa

Vaata CV'd

 

 

 

 

 

 

 

Olen BDA Consulting OÜ partner ja vanemkonsultant.
Konsulteerin ja koolitan turismi, teenusedisaini ja strateegilise planeerimise valdkondades.

Võtmeoskused:

  • teenusedisain
  • turismiarengukavade ja –strateegiate, turundusplaanide nõustamine  
  • turismiteenuste ja turismitoodete arendamine
  • turismisihtkoha arendamise ja juhtimise nõustamine
  • turismiturundus, sihtkoha turundus  
  • organisatsioonide ja KOVde arengukavade, piirkondlike- ja sektorarengukavade nõustamine
  • teostatavus- ja tasuvusanalüüsid
  • rahastusallikate alane nõustamine ja tugi rahastuse taotlemisel

Kogemus

Olen tegelenud turismi- ja regionaalarengu edendamisega ligi 20 aastat. Oman varasemat töökogemust nii avalikust-, era-, kui mittetulundussektorist. Olen töötanud Võru maavalitsuses arenguosakonna juhatajana, maakondlikus arenguagentuuris kohalike omavalitsuste konsultandina ning  turismikonsultandina eraettevõttes.  Kokkupuude valdkonnaga täienes, osaledes maakondliku arengukomisjoni töös, omavalitsuste liidu arengukomisjoni töös, samuti SA Lõuna-Eesti Turism nõukogu ja SA Võrumaa Ettevõtlusekeskus nõukogu töös.

Olen nõustanud paljusid strateegiaid, arenguprojekte, turunduskavasid ja teostatavus-tasuvus analüüse, teenuste disaini projekte, olnud paljude arendus-, konsultatsiooni-ja koolitusprojektide ning trükiste- ja juhendmaterjalide koostamise projektijuht. Olen läbi viinud arvukalt turismivaldkonna ja teenusedisaini koolitusi.

Mul on mahukas rahvusvahelise koostöö kogemus alates aastast 1995, sh erinevate EL programmide ja finantsraamistike, aga ka bilateraalse koostöö osas. Valdan eesti, vene ja inglise keelt kõnes ja kirjas.

Olen EAS ja Eesti konsultantide Assotsiatsiooni ning Kutsekoja poolt atesteeritud V kategooria konsultant.

Näiteid minu teostatud töödest

Mitmed piirkondade konkurentsivõime tugevamise projektid ja projektide tootekontseptsioonid (nt Vastseliina Piiskopilinnuse keskaja teemapark, Haapsalu Piiskopilinnuse arendamine, Taebla tööstusala, Hiiumaa loodus- ja tegevuskeskus, Narva-Jõesuu teemapark, Audru rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse arendamine jne), EAS pereturismi arendusmeetme raame pereatraktsioonide kontseptsioonid ja arendusprojektid (nt Kreenholmi kompleksis „Textile World“ ja Saaremaal pereturismi atraktsioon WOW! Keskus).

Olen läbi viinud mitmed teenusedisaini auditid ja konsultatsiooniprojektid (Mooste mõis, Tartu Rahvaülikool, Eesti Ajaloomuuseum), arvukalt arendus-, strateegia- ja teenusedisainiprojekte, nt Mäetaguse mõisa turismikompleksi strateegia ja ärimudel, Rogosi mõisa väljaarendamise kava, Muusikaettevõtluse Arenduskeskuse arengustrateegia, Järvamaa kohaturunduse strateegia, Põlevkivi Kompetentsikeskuse strateegia, Leader meetme tegevusgruppide strateegiate hindamine, Koigi mõisa brändi ja turunduskava, Tartu linna turismi arengukava, Valgamaa turismiturundusstrateegia, Anija valla turismiarengukava, Eesti Ajaloomuuseumi Arengukava, Haanja valla terviseprofiil, Tervisedenduse ja taastusravi kompetentsikeskuse arengustrateegia, Väikesadamate arengustrateegia, Läänemere riikide losside ja muuseumide assotsiatsiooni arengustrateegia jpt.

Varasemasse perioodi jääb samuti palju erineva fookusega arendusprojekte, nagu rahvusvahelise auto- ja motospordikeskuse kontseptsioon ja arenduskava ning TTA, Luke mõisa turunduskava, Purtse linnuse turunduskava, SA teaduskeskus AHHAA TTA, Keila Tähepark, Heimtali mõisa põhine külastuskompleks TTA, Narva Victoria bastioni põhine kaasaegne interaktiivne külastuskompleks –kontseptsioon, ekspositsiooni plaan ja  TTA, Narva bastionide põhise puhke- ja rekreatsiooniala väljaarendamine – kontseptsioon ja TTA, Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri Muuseumi väljaarendamine – TTA, Narva ja Ivangorodi kindluste põhine ühtne turismitoode – kontseptsioon ja TTA, Vastseliina Piiskopilinnuse põhine külastuskompleks I etapp – kontseptsioon ja TTA, Rogosi mõisa muuseum – ekspositsiooni kontseptsioon ja TTA, Lääne-Värava külastuskeskus – kontseptsioon ja TTA, Palivere puhke- ja turismikeskus –TTA, Narva keskraamatukogu uue hoone rajamise TTA jne.

Olen läbi viinud mitmeid koolitusi ja koolitusprogramme, sh koolitused muuseumide töötajatelel programmi „XXI saj muuseum“ raames, EAS tellimusel “Rahvusvaheliste turismiatraktsioonide arendamine” ja “Turismisihtkoha juhtimine”, VIA Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm, Leningradi oblasti muuseumide tootearenduskoolitus, samuti integratsioonialase nõustamisteenuse ja nõustamiskeskuste teenusmudeli disain, piirkondlikud turismiettevõtjate koolitused, teenusedisaini koolitused, turismi tootearenduse ja pärandturismitoote arendamise koolitused, Lääne-Harjumaa kohaturunduse strateegia, Keila linna arengukava, Padise valla arengukava, Haanja valla arengukava, Urvaste valla arengukava, Sõmerpalu valla arengukava, Võrumaa hariduse arengukava, Võrumaa koolivõrgu arengukava, Võrumaa turismiarengustrateegia ja tegevuskava, jne.

 sulge