Blogi

  • Kas oled uueks (äri-)hooajaks valmis? 3 tähtsat küsimust, millele mõelda!

    06.09.2016

    Septembrikuus kõik on uus – nii ka paljude jaoks algamas kibe töö- ja ettevõtlusaeg. Kuidas paremini valmis olla selleks, mis ees? Kuidas saada uusi kliente, kuidas püsiklientidega paremad suhted saada? Palju tavalisi küsimusi ettevõtja ja juhi ees. Anname mõned suunad, millele mõelda!

  • Ärimudeli innovatsioon – teekond strateegiast praktiliste väljunditeni

    22.02.2016

    Ärimudeli arendamine algab üldjuhul tänase ärimudeli ning selle tugevuste ja nõrkuste hindamisest, sh võrdlus konkurentidega ning väliskeskkonna mõjude kaardistamine. Ärimudeli arendamine toimub ettevõtte strateegilist visiooni ja suunda silmas pidades. See peab kaasa aitama kokkulepitud suuna saavutamisele. Alles peale selle eeltöö tegemist saab asuda põneva ideede genereerimise juurde, kuna uutele ideedele on vaja luua mõningane raamistik.

  • Patrick van der Pijl

    Tootmisettevõtted ärimudelit uuendama! Viimane võimalus kandideerida!

    14.08.2015

    EAS-i, BDA ning Hollandi Business Model Inc. koostöös kutsume sügisel taaskord ellu kõrgelthinnatud programmi “Ärimudeli praktikum”. 4-kuulises inglisekeelses programmis uuendatakse osalejate ärimudel selliseks, et see edasist kasvu toodaks. Kandideerima ootame 3 aastat tegutsenud eksportivaid tootmisettevõtteid. 

  • BDA suvetervitus ja video

    25.06.2015

    BDA meeskonna toimekatest nädalatest enne suveaega valmis värske videoklipp, millega soovime kõigile meelelolukat suve!

  • ettevõtlusega alustamine, pilt

    Kuidas toetada alustavaid ettevõtjaid viiel erineval moel?

    10.06.2015

    Viisime läbi küsitluse alustavate ettevõtjate seas, et teada saada täpsemalt, mis neid inspireerib ja innustab ettevõtlusega alustama ning üldse, millist infot ja tuge nad vajavad. Siin on mõtteainet ka seaduseandjatele ja koolitushangete korraldajatele, ettevõtlust toetavatele organisatsioonidele, krediidiasutustele ja riigiametnikele.

  • BDA nõustas Tartu rattaringluse äriplaani

    07.04.2015

    Arengufondi ja Tartu Linna koostöös valmis Tartu rattaringluse äriplaan optimaalse rattaringlussüsteemi rajamiseks Tartu linna näitel, mida oleks võimalik rakendada teisteski Eesti linnades. Äriplaani teostas BDA Consulting OÜ.

  • BDA sõprade klubis kohtusime mitmekülgse Indrek Kaselaga

    18.02.2015

    BDA sõprade klubi on paar-kolm korda aastas toimuv üritus, kus pakume oma klientidele ja partneritele mõnusaid elamusi ja mõtteainet. Kutsume alati külla ühe silmapaistva äri-, kultuuri- või poliitikaelu tegelase. Nii uudne toimumispaik kui ka kutsutud külaline meelitasid seekord kohale üle ootuste palju uusi ja vanu sõpru.

  • Vaata, milliste äriideede peale tulid tudengid Gruusias

    11.02.2015

    Eelmisel nädalal valisime oma Gruusia äriideede konkursi Smart-up Georgia (smartupgeorgia.com) raames 133 äriidee seast välja 20 tudengite start-upi ideed, kes järkavad meie programmis. Need 20 ideed kandideerivad kohalikus vääringus 10 000 GELisele auhinnafondile. 

  • BDA-l valmis Narva Kutseõppekeskuse tellitud rahuloluuring

    03.02.2015

    Uuringu teostamiseks viidi läbi 2014. aasta sügisel nii õpilaste kui töötajatele laiahaardeline küsitlus.   

  • BDA tegemised siin- ja sealpool piiri

    28.01.2015

    Uus aasta on vurinaga käima läinud. Enne veel kui 2014 liiga kaugele selja taha kaob, teeme väikese kokkuvõte BDA eelmise aasta tegemistest.sulge