Blogi

 • No image

  Laena neilt voodipesu ja õpi omapäi hakkama saama

  18.08.2009

  Liina Karotamm Peter Drucker on öelnud: “Suurem jagu, mis toimub eduka innovatsiooni puhul, ei ole lihtsalt äratundmise sähvatus pimeduses, vaid eelkõige süstemaatilise juhtimisdistsipliini põhjalik rakendamine.” Sellega seoses on paslik üle vaadata maailma ühe juhtiva strateegilise innovatsiooni mõtleja Vijay Govindarajani (Dartmouth’s Tuck School) mõtted ajakirjas Businessweek. 

 • No image

  Tagurpidi ajurünnak

  18.08.2009

  Harli Uljas Kuidas sünnib innovatsioon? Tagurpidi ajurünnak sobib uute ideede genereerimiseks olukorras, kus keegi mitte midagi uut välja pakkuda ei taha. Tagurpidi ajurünnaku metoodika oli algselt mõeldud uutest ideedest nõrkade kohtade leidmiseks, samuti juhtudeks, kui grupp on peaga vastu seina jooksnud – ideid lihtsalt pole.

 • No image

  Mõtle nagu leiutaja

  18.08.2009

  Harli Uljas Massachussetsi Tehnikainstituudi hiljutisel paneeldiskussioonil nimetati kolme peamist leiutaja omadust: Loominguline voog, mis süttib teatud esilekutsuja peale ning mida aitab koostöö. Enamus sõjaväelisest väljaõppest keskendub sellele, kuidas improviseerida ja olemasolevate vahenditega hakkama saada.

 • No image

  Pane seeme mulda

  18.08.2009

  Indrek Maripuu Müüa oma ideed kolleegidele või ülemusele võib vahel olla väga raske. Ja seda erinevatel põhjustel – mõned inimesed kardavad idee tagasilükkamist, teised ei taha investeerida aega idee läbitöötamiseks ja esitlemise ettevalmistamiseks, kolmandad ei saa üldse aru, miks ideid peab müüma.  Päris uudset ideed on üldjuhul raske müüa. Inimesi takistavad mitmed iseendale püstitatud takistused […]

 • No image

  Mõttetalgud üksinduses

  18.08.2009

  Indrek Maripuu … ja nii ongi käes olukord, kus on täiesti iseenesest mõistetavaks saanud, et ajurünnakust on kujunenud tänapäeva organisatsiooni religioon, mille abil saab lahendada kõiki ettetulevaid kitsaskohti, pabertahvel on selle religiooni altar ning nõupidamisteruum täidab pühakoja rolli. Kutsume inimesed kokku ja las hakkavad käsu peale häid mõtteid mõtlema. Aamen!  Ajurünnakute kokkukutsujad kipuvad sageli aga […]

 • No image

  Liiga palju või liiga vähe ideid?

  18.08.2009

  Indrek Maripuu Rootsi konsultatsioonifirma Innovation Lab uuris ajurünnakutel leitud ideede kvaliteeti. Tulemused peaksid kurvastama neid, kes oma organisatsioonis suurepäraste ideede leidmisel vaid ajurünnakutele loodavad. Nimelt leidsid rootslased, et vaid 2-3 ideed sajast pakutavast ideest on tõelised pärlid. Ja kui tihti te ühe probleemi lahendamisel genereerite vähemalt 50 ideed (= 1 pärl)?  Hoopis tulemuslikum on lasta […]

 • No image

  Rutiini orjus lämmatab eduvõimalused

  18.08.2009

  Indrek Maripuu Me oleme orjad! Ühiskonnas väljakujunenud käitumisnormide ja harjumuste orjad. Nii töö- kui eraelus teeme me igapäev valikuid – paraku valime me reeglina mitte kõikide võimaluste hulgast, vaid ühiskonna poolt meile peale surutud valikute seast. See on mugav – nii tekib võimalikult vähe konflikte teiste ühiskonna liikmetega ja elu oleks justkui lihtsam ja parem. […]

 • No image

  Mis on kreatiivsus?

  18.08.2009

  Indrek Maripuu Kreatiivsed töötajad on initsiatiivikamad otsima uusi lahendusi oma töö efektiivsemalt tegemiseks, nad esitavad sagedamini ideid, mis säästavad firmale raha või aitavad luua uusi tooteid ja teenuseid. Iga juhi eesmärk peaks seega olema muuta iga töötaja võimalusi otsivaks ettevõtjaks. Selleks, et seda teha on vaja mõista, mis on kreatiivsus ja kuidas seda soodustada.  Kreatiivse […]

 • No image

  Uuenduste juurutamine

  18.08.2009

  Harli Uljas Uuendused organisatsioonis on sama vanad kui tsivilisatsioon. Organisatsioon on oma suhteliselt stabiilse seesmise kultuuri tõttu alati teataval määral inertne. Muutused väliskeskkonnas aga toimuvad kiiresti. Seepärast kipub organisatsiooni ja väliskeskkonna vaheline tasakaal riknema ja organisatsioonid vajavad aeg – ajalt “järeleaitamist” e. uuendamist. Järsud uuenemised on alati valulised. Seepärast püütakse kaasaegses juhtimises organisatsiooni väliskeskkonnaga jooksvalt […]

 • No image

  Kuidas probleemidele lahendusi leida?

  18.08.2009

  Elmo Puidet Mis on probleem? Probleem on tegelikkuse hälve soovitust. Probleeme kohtame iga päev ja nendes ei ole midagi ebanormaalset. Kuid iga probleem tahab lahendust – nimelt on probleemidel kalduvus aja jooksul suureneda, mitte ise lahenduda. Probleemi tuleb käsitleda kui väljakutset, mitte kui takistust, kriisi või koormat – sellises valguses ollakse avatum alternatiivsetele ideedele ja […]sulge