Blogi

Teel lõimunuma Eesti poole

11.12.2013

29.novembril 2013 a. toimus Estonia teatri Sinises saalis Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) konverents “EIF 2007-2013 – teel lõimunuma Eesti poole“. Konverentsile kogunes üle 140 eksperdi ja organisatsioonide esindaja, kes tegelevad Eestis Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi (EIF) rakendamisega ja integratsiooni protsessiga üldisemalt. Lisaks osalesid mitmed EIF-i projektide elluviijad.

Konverents “EIF 2007-2013 – teel lõimunuma Eesti poole“ oli kokkuvõte käesoleval aastal lõppeva programmi tegevustest, mille eesmärk oli arendada lõimumist, toetada informatsiooni jagamist ning arendada liikmesriikide vahelist koostööd.

  • Aastatel 2005-2010 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutust juhatanud Tanel Mätlik rääkis oma ettekandes „Lõimumise innovatsiooni läbi EIF-i“, kuidas EIF aitas kaasa Eesti enda integratsioonipoliitika formuleerimisele ja rakendamisele.
  • Tartu Ülikooli kommunikatsiooniuuringute professor Triin Vihalemma peamised uurimissunad on rahvussuhete ja -identiteedi kujunemis- ja kujundamisprotsessid. Pealkirja all „Eesti keel või Eesti meel?“ tegi prof Vihalemm ülevaate 2011.a. lõpul läbiviidud „Integratsiooni Monitooringu“ põhjal koostatud lõimumise „mustritest“ Eesti venekeelse elanikkonna seas.
  • Tampere Ülikooli teadusassistent Irina Preis tutvustas oma ettekandes „Soome integratsioonipoliitika ja EIF rakendamisest Soomes“ Soome venekeelsete organisatsioonide ühenduse FARO näitel põhjanaabrite integratsioonipoliitikat ja organisatsiooni tegevust valitsuse lõimumiskava 2012-2015 määruse edendamisel.
  • Omanimelise muusikute fondi asutaja Pille Lill rääkis koos kolleeg Leelo Lehtlaga peetud ettekandes „Muusika kui integratsiooni üks mõjuvõimsaim tööriist“, kuidas Pille Lille Muusikute Fondil on õnnestunud muusika abil ületada barjääre ja tekitada dialoog erinevatest rahvustest inimeste vahel.
  • Tartu Ülikooli Narva kolledži direktor Katri Raik tutvustas esitluses „Lõimumisprotsess ja Ida-Viru argipäev“ lõimumisalaseid tegevusi ja väljakutseid Ida-Virumaal ja andis ülevaate viimastest integratsiooniuuringutest just Ida-Virumaa vaatevinklist.
  • Balti Uuringute Instituudi juhatuse liige Kristina Kallase ettekanne „Kes julgeks kiita Eesti integratsiooni?“ keskendus MIPEX uuringute tulemustele, mis võrdlevad 28 Euroopa riigi ja Kanada integratsioonipoliitikaid.
  • Konverentsi viimane esineja oli Nadege Monnot Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraadist, kes tutvustas Euroopa Komisjoni ettepanekut Varjupaiga- ja Rändefondi kohta 2014–2020 a.
  • Konverentsi lõpetas Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi esindajate ühine paneeldiskussioon, kus tutvustati järgmise rahastusperioodi võimalusi ning Varjupaiga- ja Rändefondi tegevusi Eestis.

Konverents toimus Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed, Kultuuriministeeriumi, Euroopa Liidu ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi toetusel. Konverentsi korraldasid Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Kultuuriministeerium ja BDA Consulting OÜ.

Konverentsi esinejate tutvustuse, ettekannete materjalid ja EIF toetusel ellu viidud projektide tutvustused leiate konverentsi koduleheltsulge