Arendusseminarid ja ajurünnakud

Kõik meist on kogenud läbikukkunud ajurünnakuid ja ideede genereerimise seminare/töötubasid. Enamasti on see juhtunud seetõttu, et ei suudetud hoiduda kriitikast või kellegi ideed olid tähtsamad kui teiste omad. Võis ka juhtuda, et sein oli täis post-it’e sadade ideedega, aga keegi ei osanud nendega midagi peale hakata. Või peale pikka päeva nuputamist tundub, et ajurünnaku tulemusena ei tekkinud ühtegi uut mõtet.

 Selleks, et arendusseminar või ajurünnak oleks edukas, peab:

 • arendusteema olema kriitilise tähtsusega ettevõtte/organisatsiooni arengule
 • kaasama õiged osalejad, kelle jaoks teema on tähtis, põnev ja motiveeriv. Kaasatud peavad olema nii valdkonna asjatundjad, otsustajad, seotud valdkondade esindajad jne
 • looma hea keskkonna kontorist ja segajatest eemal
 • protsess olema efektiivne ja hästi struktureeritud
 • kaasama professionaalse sõltumatu läbiviija
 • püüdlema konkreetse käega katsutava tulemuse poole, st peab tekkima valik parimatest ideedest ning selge tegevusplaan nende edasiarendamiseks ja juurutamiseks.

Enne arendusseminari või ajurünnaku läbiviimist tuleb lõigepealt vastata järgmistele küsimustele:

 • Miks meil on uusi ideid vaja? Mida soovime arendada ja miks?
 • Kes on uuenduste sihtgrupp? Keda uuendused peaksid mõjutama?
 • Mida me uuendame? Toodet/teenust? Protsessi? Ärimudelit?
 • Millistele tingimustele ja kriteeriumidele peavad uuendused vastama? (tulu-ootus, teostatavus, investeeringu suurus, ajalise piirangud)

Sageli unustatakse ära, MIDA soovitakse uuendada ja mille jaoks konkreetselt ideid kogutakse. Väga oluline on enne ajurünnakut panna paika selged ootused ja fookus.

Meie teenus:

 • Arendusseminari või ajurünnaku ettevalmistamine, sh ettevõtte/organisatsiooniga tutvumine, ajurünnaku täpse eesmärgi ja ülesande kokkuleppimine, metoodikate valik
 • Arendusseminari või ajurünnaku läbiviimine, sh sisuline modereerimine ja tehniline korraldus
 • Kokkuvõtte tegemine

 Näide arendusseminari ülesehitusest:

 • Osalejatega tutvumine
 • Ajurünnaku eesmärgi ja ülesande tutvustus
 • Ideede genereerimine erinevate metoodikate abil
 • Ideede grupeerimine ja selekteerimine
 • Ideede edasiarendamine
 • Presenteerimine
 • Ideede hindamine
 • Kokkuvõte

NB! See, mis hakkab  (või ei hakka) juhtuma peale arendusseminari, on olulisem, kui arendusseminar ise! Ideed ilma nende elluviimiseta ei ole suurt midagi väärt.sulge