Ärimudeli arendus ja analüüs

Tänapäeva kiirelt muutuvas majanduses on ettevõtetel edukas olemiseks vaja teha äris uuendusi. Traditsiooniliste ärimudelitega ettevõtete turuosad ja kasumilikkus kahanevad ning ettevõtetel tuleb leida võimalusi äri uutmoodi tegemiseks.

Mis on ärimudel?

Ärimudel kirjeldab, kuidas ettevõte loob väärtust ja teenib raha. See seob ühtseks tervikuks kogu ettevõtte toimimisloogika ja nende omavahelised seosed. Kasutame oma töös A. Osterwalderi poolt välja töötatud ärimudeli lähenemist.

Ärimudeli metoodika aitab leida vastuseid küsimustele:

Kuidas süsteemselt leida uusi ideid ettevõtte arendamiseks? Kuidas uued arendusideed muudavad meie tavapärast äri ja selle toimimist? Millised võiksid olla uued tuluallikad, uued turud või kliendisegmendid? Milliseid uusi tooteid või teenuseid saaksime pakkuda oma praegustele klientidele? Kuidas muutuda tootekeskest ettevõttest teenusettevõtteks? Millised oleksid võimalused kulubaasi vähendamiseks? 

Meie teenus

Teeme nii erineva mahu ja pikkusega ärimudeli koolitusi kui ka modereerime ärimudeli arendusprotsessi.

  • Aitame aru saada ärimudeli loogikast
  • Aitame kaardistada ettevõtte tänase ärimudeli ning analüüsida selle tugevusi ja nõrkusi
  • Aitame leida uusi ideid ärimudeli uuendamiseks (uued kliendisegmendid, tooted/teenused, tuluallikad, jaotuskanalid, turunduskanalid jmt).
  • Aitame välja töötada plaane uue ärimudeli rakendamiseks.

Vaata, milliseid ärimudeli arenduse projekte oleme teostanud SIIT.

 sulge