Coaching ja mentorlus

Juhi ja võtmeisiku positsioon ühes ettevõttes/organisatsioonis eeldab tihti eestvedamist, kiiret otsustamist, teiste motivatsiooni tõstmist ja hoidmist. Arutamiseks ei pruugi tema lähim meeskond olla liiga suur ja nii on puudus tagasisidest ja teadmiste-kogemuste vahetusest. Sellises olukorras aitab hästi välise mentori või coach’i kaasamine, kes on valmis jagama oma kogemusi, tooma näiteid erinevatest organisatsioonidest ja valdkondadest ning esitab ise ja aitab esitada küsimusi probleemide lahkamiseks ja lahenduste leidmiseks.

Eesmärk

Mentorlus-/coaching programmi eesmärgiks on tõsta juhi/võtmeisiku enesekindlust, juhtimis- ja tegutsemiskvaliteeti ning täiendada teadmistepagasit. Programmi käigus antakse ülevaade teoreetilisest taustast valitud metoodika osas, kasutatavatest tehnikatest ning sõlmitakse kokkulepe soovitud tulemuse osas. Kogu programmi jooksul jagatud informatsioon on konfidetsiaalne ja mentor/coach käsitleb seda kui kliendi ärisaladust.

Sihtrühm

Ettevõtete / organisatsioonide juhid, keskastmejuhid ja võtmeisikud. Samuti sobib juhtide reservi arendamismeetodiks.

12-kuuline näidisprogramm:

 • Eesmärgi seadmine, programmi metoodika ja tehnikate tutvustus
 • Visioon ja visiooni jõud
 • Juhi roll ja vastutus
 • Juhi eneseanalüüsi metoodikad
 • Motivatsioon ja motiveerimine. Enesemotivatsioon ja enesekriitika.
 • Stress ja sellega toimetulek
 • Erilised inimesed, meeskond ja loovus
 • Tulemuslik meeskond. Viis meeskonnatöö vaenlast ja kuidas neist üle saada.
 • Usalduse loomine ja hoidmine
 • Tulemuslikkus ja kasumi teenimise teed
 • Strateegiad ja stsenaariumid
 • Äri-/tegevusmudel ja selle arendus
 • Lean-protsessid minu organisatsioonis

Programm koostatakse vastavalt programmis osalejate eesmärkidele ja algsele olukorrale. Olenevalt fookusest võivad teemad programmi sees muutuda.

Vaata, milline on meie kogemus coachingu ja mentorluse valdkonnas SIIT.sulge