Projektijuhtimine

Kas teie organisatsioonis kipuvad projektid venima ja võtavad oluliselt rohkem aega kui peaks? Kas juhtub tihti, et projektile mõeldud eelarve läheb lõhki? Kas projekti teostamiseks on vaja oskusi või ajaressurssi, mis hetkel organisatsioonis puuduvad?

Projektid ja projektijuhtimine on olemas kõikides organisatsioonides ja valdkondades. Projekt on iga ühekordne ülesanne, millel on kindel ajaline kestvus, eesmärk ja oodatavad tulemused ning planeeritud ressursid. Projektijuhtimine on oma olemuselt oskus tagada, et projekti eesmärgid saavutatakse tähtaegselt, efektiivselt ja ettenähtud ressurssidega.

Projekti õnnestumiseks peab projekt olema hästi planeeritud, riskid kaardistatud ja maandatud, meeskond motiveeritud ning tegevuste elluviimise ajakava ja eelarve pideva kontrolli all. Projektijuhil peab olema varasem projektitöö kogemus, juhtimisoskused, lai silmaring erinevate teemadega tegelemiseks ning sobilikud isiksuseomadused (meeskonnatöö, loomingulisus, stressitaluvus, paindlikkus, täpsus, otsustusvõime jmt).

Meie teenus:

Oleme keskendunud järgmist tüüpi projektide juhtimisele:

 • Koolitusprojektid, sh koolitusprogrammide koostamine ja elluviimine, seminaride sisuline ja tehniline korraldamine, coachingu ja mentorluse korraldamine
 • Arendusprojektid, sh süsteemide ja protsesside arendamine, toodete ja teenuste arendamine, muudatuste juurutamine
 • Konkursid, sh ettevõtluskonkursid, parimate ettevõtete/toodete/teenuste valimine
 • Teavitusprojektid, sh teavitusürituste korraldamine, trükiste ja materjalide väljatöötamine ja jaotamine
 • EL toetusprogrammidest rahastatud projektid sõltumata valdkonnast ja teemast. Meie tugevuseks on EL toetusprogrammide reeglite tundmine, mistõttu saame olla suureks abiks EL programmidest rahastatud projektide juhtimisel. Meie rolliks on tagada, et projektid vastaksid rahastaja abikõlblikkuse reeglitele.

Meie projektijuhtimisteenus sisaldab:

 • Projekti metoodika ja lähenemise väljatöötamine (nt koolitusprogrammid ja –metoodika, teavituskanalid, kaasamine jmt)
 • Projekti tegevuste, ajakava ja pidev kontroll
 • Projekti eelarve planeerimine ja projekti finantsjuhtimine
 • Projektimeeskonna komplekteerimine ja juhtimine
 • Projekti tegevuste koordineerimine ja elluviimine
 • Projekti infovahetuse korraldamine
 • Projekti dokumentatsiooni koostamine ja haldamine
 • Riskide juhtimine
 • Teenushangete korraldamine, teenusepakkujatega suhtlemine ja töö korraldamine
 • Projekti aruandluse koostamine tellijale ja/või rahastajale
 • Projekti tulemuste hindamine

Lisaks siseriiklikele projektidele, teostame ka rahvusvahelisi projekte. Meie projektide geograafiline ulatus katab lisaks Eestile veel Läti, Rumeenia, Bulgaaria, Gruusia, Kosovo, Serbia, Venemaa, Türgi, Malta, Tšehhi, Bosnia, Soome, Gruusia.

Vaata, milliseid projekte oleme juhtinud SIIT.sulge