Strateegiad, äriplaanid ja arengukavad

Kas igapäevaste kiirete tööülesannete kõrvalt on keeruline süsteemselt strateegiaprotsessi läbi viia? Vajad värsket objektiivset kõrvalvaadet oma organisatsiooni arenguvõimaluste tuvastamiseks? Uue strateegia juurutamine ja muudatuste elluviimine on jäänud venima?

Pidevalt muutuvas keskkonnas toime tulemiseks on vaja säilitada paindlikkus ja õppimisvõime. Strateegia ja toimimisloogika tuleb pidevalt üle vaadata, leida uusi võimalusi ning olla muutustele avatud.

Meie teenus:

Teeme nii erineva mahu ja pikkusega strateegilise juhtimise alaseid koolitusi kui ka modereerime strateegiate arendamise protsessi.

  • strateegiaprotsessi kavandamine
  • taustainfo kogumine ja analüüsimine
  • arutelude ja töörühmade läbiviimine
  • strateegiadokumendi koostamine ja tagasisidestamine
  • muudatuste juurutamise planeerimine.

Vaata, milliseid strateegiad, äriplaane ja arengukavasid oleme aidanud koostada SIIT.

 sulge