Teenusedisain

Turud, millel ettevõtted tegutsevad, kipuvad olema küllastunud ja nii ei piisa märgatuks ja valituks saamiseks enam toote või teenuse funktsionaalsusest, vaja on tagada ka maksimaalne kasutajamugavus ja ihaldatavus. Siin ilmneb ka üks disainimõtlemise alustala – inimesele orienteeritus, kliendikesksus.

Disain ei ole ainult logo joonistamine, pakendi kujundus või toote väljanägemine. Strateegiline teenusedisain annab võimaluse konkurentsieelise loomiseks läbi kliendikeskse lähenemise.

Teenusedisain aitab (p)arendada seda, kuidas teenust kliendile pakutakse või kuidas toode kliendini jõuab ning millise emotsiooni saab klient toote või teenuse tarbimisest. Suurepärane teenuse kogemus tõstab olemasolevate klientide lojaalsust ning võimaldab lihtsamini võita uusi kliente.

Teenusedisain aitab vastata küsimustele:

Kuidas ma saaksin luua oma klientidele maksimaalselt hea kliendikogemuse ja elamuse? Kes on see inimene, kellele me oma toote või teenuse suuname? Millised on tema vajadused, mida ta peab oluliseks, millist kasutajakogemust ta väärtustab, millist emotsiooni otsib? Milliseid elemente oma teenus/toote pakkumises saaksin muuta ja paremini teha, et tagada parim teenindus ja kliendi lojaalsus? Kuidas leida ja võita uusi kliente läbi teenuse arenduse?

Meie teenus:

Teeme nii erineva mahu ja pikkusega teenusedisaini koolitusi kui ka modereerime teenuse arendamise protsessi.

Teenusedisaini protsessi käigus täpsustame teie eesmärgid, mida soovite teenuse arendamisega saavutada, õpime tundma teie klienti ja tema ootusi, kaardistame teie teenuse osutamise protsessi ja klienditeekonna ning kliendikogemuse. Küsime viis korda MIKS?, et jõuda asjade tegelike põhjusteni. Töö tulemusena valmib teenuse uuenduste plaan.

 Vaata, milliseid teenusedisaini projekte oleme teostanud SIIT.sulge