Ärimudeli arendus ja analüüs

Näiteid meie viimase aja töödest:

 • EAS Ärimudeli Praktikum (uus)

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Grupikoolitusi ja mentorlust kombineeriv praktikum eksportivatele ettevõtetele, mille tulemusena valmib ettevõttel uuendatud ärimudeli kirjeldus koos müügi-, kasumi-, bilansiprognoosi ning tegevuskavaga.

Meie roll: projekti juhtimine, osalejate leidmine, koolituste korraldamine ning mentorluse koordineerimine.

 • EAS Ärimentorprogramm

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Programm, mille kestel 50 mentii ettevõtet said endale personaalse mentori tegutseva ettevõtja näol. 1 töötoa teemaks oli ka Ärimudel.

Meie roll: osalejate leidmine ja kogu mentorprojekti juhtimine. Mentiideks alustavad ettevõtjad ja mentoriteks kogenud ettevõtted. Mentorprogramm koosneb koosneb praktilistest töötubadest, mentiide ja mentori koostööst, väliskonsultantidega kohtumistest jm-st. Töötubade teemad: ärimudel, strateegia, turundus, müük, tootearendus, juhtimine jne.

 • EAS Ärimudeli Praktikum

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Viisime koostöös Business Models Inc koolitajatega läbi EAS Ärimudeli Praktikumi. Programm koosneb koolitustest, ettevõtete külastustest, coachingust ning õppereisist.

Meie roll: koolitusprogrammi koostamine koostöös Business Models Inc ekspertidega, projekti juhtimine.

 • Eesti-Gruusia koostööprojekt Smart-up Georgia

Tellija: BDA algatatud koostööprojekt BDA Consultingu ja 15 Gruusia ülikooli vahel. Projekti rahastab Välisministeerium.

Projekti käigus viisme läbi üle-riigilise ettevõtluskonkursi, mille käigus kogume kokku Gruusia noorte uuenduslikud äriideed ning läbi koolituste ja mentorluse anname meeskondadele esmased oskused ja kogemuse äriidee valideerimiseks ja elluviimiseks. Vt http://www.smartupgeorgia.com/ 

Meie roll: projekti kontseptsiooni väljatöötamine ja projekti elluviimine.

 • Mäetaguse turismikeskuse strateegia ja ärimudel

Tellija: Mäetaguse vald

Mäetaguse valla tellimusel koostasime Mäetaguse turismikeskuse arengustrateegia ja tegevuskava 2020 ning nõustasime Mäetaguse mõisa ärimudeli väljatöötamist. Samuti konsulteerisime teenusedisaini valdkonnas.

Meie roll: strateegia ja ärimudeli koostamise nõustamine.

 • EAS Alustava Ettevõtja Baaskoolitus 

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Viisime koostöös EASiga läbi mahukat koolitusprogrammi alustavatele ettevõtjatele, mis baseerub ärimudeli arendusel. Kokku koolitame 28 – 30 koolitusgruppi kõikides maakondades ning räägime ligi 600-le uuele ettevõtjale põhjalikult ettevõtlusega alustamisest. Vt http://www.eas.ee/teenus/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

Meie roll: koolitusprogrammi kokkupanemine, koolitajate töö koordineerimine, programmi juhtimine.

 • Mentorklubi ärimudeli koolitused 

Tellija: Tuuru SA

Ärimudeli arenduse koolituste läbiviimine mentorklubi ettevõtetele. 

Meie roll: ärimudeli koolituse läbiviimine

 • Tööstusettevõtte ärimudeli innovatsiooni koolitused 

Tellija: Tööstusettevõte

Eesmärk oli  leida uusi ideid ja muuta ärimudel tugevamaks. Ärimudeli arendamise ja innovatsiooni koolituse läbiviimine juhtkonnale arendusprojekti raames (Inimressursid ja meeskond; Finantsressursid; Tootearendus ettevõttes; Klient ja kliendisuhted; Ettevõtte tehnoloogiline ressurss; Tulemuste mõõtmine; Ettevõtte erinevad strateegiad ja nende sidusus. ). Sealhulgas tänase ärimudeli kaardistus, tugevuste nõrkuste hindamine, uute ideede genereerimine ja ideed testimise tegevusplaani koostamine, testimistulemuste analüüs ja edasise plaani koostamine.

Meie roll: koolituste läbiviimine

 • EAS Tootearenduse Meistriklass

Tellija: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Viisime koostöös EASiga läbi tegutsevatele eksportivatele tootmisettevõtetele suunatud arenguprogrammi, mille eesmärgiks on aidata ettevõtetel luua uusi konkurentsivõimelisi tootelahendusi ja innovaatilis ärimudeleid. Arenguprogramm sisaldab koolitusi, visiite teistesse ettevõtetesse ning konkreetsete arendusprojektide elluviimist coachide juhendamisel.

Meie roll: arenguprogrammi kokkupanemine, osalejate leidmine, koolitajate ja coachide töö koordineerimine, programmi juhtimine.

 • SEB klientide ärimudeli arendamise koolitus

Tellija: SEB

Viisime läbi SEB kliendipäevade raames ärimudeli lühikoolitused.

Meie roll: koolituste ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Koolitus: Kellele su kunsti vaja on? Ärianalüüsi tööriistade kasutamine loometöös

Tellija: Eesti Kunstiakadeemia

Viisime läbi ettevõtluskoolituse loomeettevõtjatele. Koolituse käigus õpetasime kasutama ärimudeli tööriista loometöö analüüsimiseks ja arendamiseks.

Meie roll: koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine

 • Eesti-Gruusia koostööprojekt TSU School of Entrepreneurship

Tellija: ise algatatud koostööprojekt BDA Consultingu ja Tblisi Ülikooli vahel. Projekti rahastas Välisministeerium.

Projekti eesmärgiks oli Tbilisi Ülikooli tudengite ettevõtlusteadlikkuse tõstmine ja ettevõtjaks hakkamise motivatsiooni tekitamine läbi inspireeriva ja võistlusliku ettevõtlusprogrammi läbiviimise. Projekti jooksul viisime läbi inspiratsiooniseminari ning koolitusprogrammi koos õppereisiga Eestisse. Koolitusprogrammi läbivaks teemaks oli ärimudeli arendamine.

Meie roll: projekti kontseptsiooni väljatöötamine ja projekti elluviimine

 sulge