Koolitused ja töötoad

Näiteid meie viimase aja projektidest:
 

Pikemad koolitusprogrammid:

 • EASi Ärimentorprogramm, mis sisaldas erinevatel teemadel töötubasid
 • EAS Ärimudeli praktikum ja Strateegia praktikum, milles kombineeritakse iseseisev töö praktiliste koolitustega. 
 • EAS Alustava Ettevõtja Baaskoolitus vt http://www.eas.ee/teenus/alustava-ettevotja-baaskoolitus/ 
 • EAS Tootearenduse Meistriklass
 • Via Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm
 • Turismisihtkoha juhtimise arenguprogramm (EAS)
 • Koolitusprogrammi „Strateegilise planeerimise kompetentsi tõstmine“ (Rahandusministeerium)
 • Koolitusprogramm „Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamine“ (EAS)
 • Eelinkubatsiooni ettevõtluse Baaskoolitus (Tallinna Inkubaatorid)
 • Järvamaa turismiettevõtjate koolitusprogramm
 • Klastrijuhtide koolitusprogramm (EAS)
 • Tehnopoli kliendiettevõtete rahvusvahelistumise kiirendamine

Töötoad ja modereerimine: 
 • Arengufondi arengufoorumi „Eesti 2030“ töötubade modereerimine
 • Töötoa läbiviimine kutsekoolide koolitusjuhtidele
 • Elu pärast baaskoolitust (EAS)
 • EASi Äriideede genereerimise seminarid


Koolituste läbiviimine:

 • Võrumaa ettevõtluspäeva läbiviimine
 • EASi piirkondlike ettevõtluspäevade läbiviimine igas maakonnas
 • SA Tuuru mentorklubi koolitused 
 • Eesti Töötukassa mentorlubi koolitused
 • Ida-Viru Ettevõtluskeskuse mentorklubi koolitused
 • Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse mentorklubi koolitused
 • Tallinna Ettevõtlusinkubaatori ettevõtluskoolitused 2015

Sisekoolitused:
 • Teedeklastri strateegiaseminar
 • ASSi strateegiaseminar
 • Gridens strateegiaseminar
 • Knowit Estonia strateegiaseminari läbiviimine
 • Meeskonnajuhtimise koolitused (nt Sarlin OY)
 • Meeskonnatöö, isiklik areng ja edu, ettevõtte arenguvajadused (AS Toode)


Avatud lühikoolitused:sulge