Koolitused ja töötoad

Näiteid meie viimase aja projektidest:
 

Pikemad koolitusprogrammid:

  • EASi Ärimentorprogramm, mis sisaldas erinevatel teemadel töötubasid
  • EAS Ärimudeli praktikum ja Strateegia praktikum, milles kombineeritakse iseseisev töö praktiliste koolitustega. 
  • EAS Alustava Ettevõtja Baaskoolitus vt http://www.eas.ee/teenus/alustava-ettevotja-baaskoolitus/ 
  • EAS Tootearenduse Meistriklass
  • Via Hanseatica piirkonna turismiettevõtjate ja giidide koolitusprogramm
  • Turismisihtkoha juhtimise arenguprogramm (EAS)
  • Koolitusprogrammi „Strateegilise planeerimise kompetentsi tõstmine“ (Rahandusministeerium)
  • Koolitusprogramm „Rahvusvahelise turismiatraktsiooni arendamine“ (EAS)
  • Eelinkubatsiooni ettevõtluse Baaskoolitus (Tallinna Inkubaatorid)
  • Järvamaa turismiettevõtjate koolitusprogramm
  • Klastrijuhtide koolitusprogramm (EAS)
  • Tehnopoli kliendiettevõtete rahvusvahelistumise kiirendamine

Töötoad ja modereerimine: 
  • Arengufondi arengufoorumi „Eesti 2030“ töötubade modereerimine
  • Töötoa läbiviimine kutsekoolide koolitusjuhtidele
  • Elu pärast baaskoolitust (EAS)
  • EASi Äriideede genereerimise seminarid


Koolituste läbiviimine:

  • Võrumaa ettevõtluspäeva läbiviimine
  • EASi piirkondlike ettevõtluspäevade läbiviimine igas maakonnas
  • SA Tuuru mentorklubi koolitused 
  • Eesti Töötukassa mentorlubi koolitused
  • Ida-Viru Ettevõtluskeskuse mentorklubi koolitused
  • Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse mentorklubi koolitused
  • Tallinna Ettevõtlusinkubaatori ettevõtluskoolitused 2015

Sisekoolitused:
  • Teedeklastri strateegiaseminar
  • ASSi strateegiaseminar
  • Gridens strateegiaseminar
  • Knowit Estonia strateegiaseminari läbiviimine
  • Meeskonnajuhtimise koolitused (nt Sarlin OY)
  • Meeskonnatöö, isiklik areng ja edu, ettevõtte arenguvajadused (AS Toode)


Avatud lühikoolitused:sulge