Teenusedisain

Näiteid meie viimase aja projektidest:

 • Haridus- ja Teadusministeeriumi teenusedisaini koolitus ja töötuba Huvitava Kooli algatuse juhtgrupile.
 • Mooste Mõisa SA teenusedisaini audit.
 • Tartu Rahvaülikool MTÜ-le tenusedisaini audit.
 • Võrumaa Kutsehariduskeskus, koolitus teemal “Pärandturismi teenuste disain ja turundu”s pärandturismi tooteid ja teenuseid arendada soovivatele ettevõtjatele ja turismiasjalistele.
 • Tartu Ülikooli poolt tellitud koolitus: Muuseum kui sihtkoht. Tutvustati teenuste disaini metoodikat, teenuse disaini tööriistade rakendamise võimalusi muuseumis ning katsetati teenuste disaini tööriistu. Sihtgrupp: Eesti muuseumide juhid, arendus- ja turundusjuhid ja spetsialistid.
 • EASi pereturismi atraktsioonide toetuse taotlemise raames Wow!Keskuse turismitoote atraktsiooni kontseptsiooni arendamine. 
 • Haapsalu piiskopilinnuse arendamine rahvusvahelise potentsiaaliga keskaja tegevusmuuseum-teemakeskuseks. Nõustasime SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid taotlust EAS PKT programmile ning koostasime arendusprojekti finantsanalüüsi. Aitasime muuseumi tegevuskeskuse kontseptsiooni väljatöötamisel. 
 • Vastseliina Piiskopilinnuse kompleksi arendamise tasuvus-teostatavusanalüüsi (TTA) koostamine EAS PKT programmi raames. Täiendavalt oleme konsulteerinud neid teenusedisaini valdkonnas 2016 – 2017.aastal.
 • Nõustamisteenuse kui avaliku teenuse mudeli väljatöötamine läbi kaasava teenuse disaini protsessi, teenuse piloteerimine testperioodil (tellija: Integratsiooni ja Migratsiooni SA „Meie inimesed“)
 • Teenustedisaini koolitus Narva piirkonna giididele (tellija: Narva linnavalitus)
 • Teenustedisaini 3-päevane arenguprogramm (tellija: MTÜ Võluvõru)
 • Teenustedisaini koolitus Haanja piirkonna turismiettevõtjatele ja Rogosi mõisa giididele (tellija: Haanja vald)
 • Teenustedisaini koolitus Anija valla ja Kõrvemaa turismipiirkonna turismiettevõtjatele ning külastusobjektide arendajatele (tellija: Anija vald)
 • Teenuste Disaini Meistriklass Tartu Kutsehariduskeskuse osakondade üksuste juhtidele ja spetsialistidele (tellija: Tartu Kutsehariduskeksus
 • Teenuste disaini koolitused Via Hanseatica turismimarsruudi tueismiettevõtjatele, külastusobjektide arendajatele ja giididele (tellija: SA Tartumaa Turism, SA IVEK)
 • Teenustedisaini koolitused alustavatele ettevõtjatele (tellija: Töötukassa)
 • Teenustedisaini koolitus (tellija: SA Tartu Ärinõuandla)
 • Teenustedisaini lühikoolitus (tellija: SA Saarte Turismiarenduskeskus)

 sulge