Blogi

Uus pesakond väikeettevõtjaid läbis inspireeriva arenguprogrammi

19.06.2014

Kuuendat korda toimus EASi tellimusel väikeettevõtja arenguprogramm, mille läbis seekord 61 ettevõtjat.

Koolitused toimusid Tallinnas ja Tartus kokku viies grupis. Koolitusel tegelesid osalejad oma ettevõtte arengu vaates nelja teemaga: strateegia, finantsjuhtimine, turundus ja e-lahendused, meeskonnatöö. Kuna koolitusel osalevad ettevõtjad, kellel on juba ettevõtluskogemus olemas, siis vähem peatuti teoorial ja rohkem praktilistel näidetel ning ülesannetel.

Osalejate rahulolu läbitud koolitusega ja saadud inspiratsioonipuhangut väljendab eelkõige see, et peale viimase mooduli läbimist ei raatsita kuidagi laiali minna ja juba on kokku lepitud nö vilistlaste kokkutulekud. Palju on loodud uusi ärikontakte ja lihtsalt sõbrasuhteid. Head meelt teeb ka asjaolu, et paljud selles programmis osalenud on jõudnud koolitusele tänu varasemate osalejate soovitustele.

Poole aasta pärast kutsub EAS programmi läbinud uuesti kokku, et saada tagasisidet, kuidas on programmis õpitu mõjutanud ettevõtte arengut ja milliseks hindavad osalejad programmist saadud kasu. Lõpetanute senise tagasiside põhjal on 62% ettevõtetest hinnanud koolituse positiivset mõju ettevõtte majandustulemuste paranemisele. Rahalises vääringus hinnati koolitusse investeeritud 150 euro mõju ettevõtte kasumlikkuse kasvule keskmiselt 77 170 eurole. Seega on programmist saadud teadmised kasvatanud ettevõtete kasumlikkust 514 korda!

Sügisel 2014 alustab uus grupp EASi Väikeettevõtja arenguprogrammi läbimist. Koolitusele pääseb kandideerijate hulgast 70 suurima kasvupotentsiaaliga ettevõtet. Lähem info kandideerimise kohta on leitav programmi kodulehel: www.invicta.ee/arenguprogramm

 

Liina Karotamm

Projektijuhtsulge